Nagrody Świętego Brunona

W Giżyckim Centrum Kultury uroczyście wręczono statuetki laureatom Nagrody Świętego Brunona Patrona Giżycka 2018.

Burmistrz Giżycka Wojciech Iwaszkiewicz ogłosił Plebiscyt o „Nagrodę Świętego Brunona patrona Giżycka”

Wyróżnieni zostali wybitni mieszkańcy Giżycka, zasłużeni w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, którzy swoją działalnością wpływają na rozwój i promocję miasta. Laureaci plebiscytu, uhonorowani zostali za swoje sukcesy i dobre pomysły,  Statuetkami Świętego Brunona.

Zwycięzców w kategorii KULTURA, SPORT, GOSPODARKA, TURYSTYKA, ZDROWIE, SPOŁECZNIK, AMBASADOR GIŻYCKA, POMYSŁ, wybrała kapituła pod przewodnictwem burmistrza miasta.

Oto laureaci 3. edycji plebiscytu w poszczególnych kategoriach:

KULTURA - Nauczycielski Chór Kameralny SPORT - Wojciech Grądzki

GOSPODARKA - Adam Kajetanowicz

TURYSTYKA - Elżbieta i Wojciech Skrabowscy/Hotel Giżycku

ZDROWIE - Giżyckie Stowarzyszenie Amazonek

SPOŁECZNIK - Rotary Club Giżycko

AMBASADOR GIŻYCKA - Jakub Kochanowski

POMYSŁ - Miejskie Szkolne Obserwatorium Astronomiczne/ Magdalena Jurgielewicz

Laureat statuetki honorowej: gen. bryg. dr Jarosław Gromadziński

Wszystkim Laureatom GRATULUJEMY !